Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 187 z 228Poznámky redaktora
Pri takto nastavenej sile potiahne smerom hore modré resetové koliesko nastavený.0 Koncové spínače Kovové koncové spínače ovládané ťahom resetom KSSM3K98-y princíp nastavenia RESETOM Koncové spínače ovládané ťahom resetom (KSSM3K98-y) sa aktivujú (nastavia fungujúcej polohy) tak, ťahá za lanko polohy keď tiahle objaví zelený prúžok po obvode pri 55N. Resetové koliečko potiahnúť smerom hore Zelený prúžok dolný kubín . Aktivácia resetom 1. Ťah lankom objaví zelený prúžok obvode. Pri takto nastavenej sile tiahle potiahne modré resetové koliesko smerom hore pripravený na vypnutie pri zvýšení sily nad 87N takisto pri povolení lanka pod 37N.14,5 32,5 12,5 Pg13,5 1/2" NPT Pg11 M16x1,5 M20x1,5 183 K6 v1. KS pripravený vypnutie pri zvýšení sily pôsobiacej lanko tiež pri povolení lanka. 2