Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 174 z 228Poznámky redaktora
5 0 21-22 13-14 5.2 0 21-22 13-14 5.6 mm 4.5 7.1 0 21-22 13-14 21-22 13-14 5.5 4.6 mm 2.6 mm KSAM3F12 -W20 4.6 mm KSAM3F11 -W20 2.6 mm 1.9 4.4 0 11-12 21-22 11-12 21-22 9.5 3.6 0 21-22 13-14 21-22 13-14 9.1 0 11-12 21-22 5.3 KSAM3F11 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAM3F41 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAM3F41 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAM3F41 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAM3F41 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAM3F41 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAM3F41 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAM3F42 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAM3F42 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAM3F42 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAM3F42 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAM3F42 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAM3F42 -Z02 30,3 12,5 75 20 55 32,5 ø8 30,3 12,5 86 31 55 32,5 ø11 30,3 40 25 5,5 108 53 55 32,5 ø18 30,3 43,5 9 124 69 55 32,5 ø50 Koncový spínač kovovou kladkou KSAM3F12-y Koncový spínač kovovým čapom KSAM3F11-y Koncový spínač pákou a nylónovou kladkou Ø18 KSAM3F41-y Koncový spínač pákou a gumenou kladkou Ø50 KSAM3F42-y Kovové spínače šírka Nútené rozopnutie dolný kubín .5 KSAM3F12 -Z02 2.5 KSAM3F11 -X11 2.0 5.6 3.6 mm 1.0 0 21-22 13-14 9.6 mm KSAM3F11 -W02 1.2 0 21-22 13-14 9.170 v1.0 KSAM3F12 -Y11 3.5 KSAM3F11 -Y11 1.4 0 13-14 23-24 5.6 mm 1.6 KSAM3F12 -X11 5.6 mm KSAM3F12 -W02 2.7 7.0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 4.6 mm 2.5 KSAM3F12 -Z11 3.3 KSAM3F11 -Z11 1.2 6.3 8.6 mm 3.8 0 13-14 23-24 9.4 4.6 mm 2.0 0 11-12 21-22 11-12 21-22 5.9 0 11-12 21-22 9