Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 173 z 228Poznámky redaktora
..0 Koncové spínače Všeobecné technické údaje Normy Zariadenia zhodujú medzinárodnou normou IEC 60947-5-1 a európskou normou 60947-5-1.. 80°C Klimatická odolnosť Podľa 60068-2-30 soľná hmla podľa 60068-2-11 Inštalačná poloha Povolené všetky polohy.. Prúd (A) Milióny operácií 0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 1 10 0,2 0,3 0,5 1 2 - 2 4 48 130 230 240 400 Prúd (A) 1 10 0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 Milióny operácií 1 2 - 2 4 4 8 1 3 0 2 3 0 Prúd (A) Milióny operácií 0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 1 10 0,2 0,3 0,5 1 2 - 2 4 48 130 230 240 400 Prúd (A) 1 10 0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 Milióny operácií 1 2 - 2 4 4 8 1 3 0 2 3 0 Kovové koncové spínače série AM, DM, BM, SM AC-15 Okamihové AC-15 Neokamihové (závislé) dolný kubín .) 2,8 A 0,55 A 0,27 A Frekvencia spínania 3600 cyklov/h Faktor zaťaženia 0,5 Prechodový odpor medzi kontaktmi mΩ Pripojovacie svorky M3,5 (+, skrutka PZ2 svorkou (M3 pre kontakty pólovej SJ) Svorka pre ochranný vodič M3,5 (+, skrutka PZ2 svorkou Pripojovací prierez vodičov 0,75-2,5 mm2 Označenie podľa 60947-5-1 Mechanická životnosť milióny operácií 15 mil. F42, F55: g. BM-E 11÷13; 21÷23; 31÷33; 41÷44; 51÷54; 61÷75; 91÷93; 99; Elektrická životnosť (podľa 60947-5-1) Kategórie využitia AC-15 DC-13 (faktor zaťaženia 0,5 podľa kriviek nižšie) * okrem AM/DM. >5 mil.. série) podľa 508 CSA C22-2 Menovité impulzné výdržné napätie Uimp (podľa 60947-1) 6 kV Dohodnutý tepelný prúd Ith vo voľnom prostredí (podľa 60947-5-1) 40°C 10 A Ochrana proti skratu 500 poistky typu gG (gl) 10 A Menovitý pracovný prúd Ie / AC-15 (podľa 60947-5-1) 24 50/60 Hz 120 50/60 Hz 230 50/60 Hz 240 50/60 Hz 400 50/60 Hz 10 A 6 A 3,1 A 3 A 1,8 A Ie / DC-13 (podľa 60947-5-1) (js. AM-F, DM-F 11÷12; 41÷46; 51÷56; 61÷75; 14; 35; 36; 91; 92; 98; 30 mil... 25 mil. 70°C – .. Odolnosť voči nárazu (podľa 60068-2-27) g* (½ sínusoidný náraz pre ms) bez zmeny polohe kontaktov Odolnosť voči vibráciám (podľa 60068-2-6) 25g (10 ..... DM. Teplota okolia blízkosti zariadenia – počas prevádzky – pri uskladnení – . 10 mil.) 250 (js.) 125 (js.16 5 43 169 K6 v1..500 Hz) bez zmeny polohe kontaktov dlhšej ako 100 µs Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom (podľa 61140) trieda Stupeň ochrany krytom (podľa 60529) 66 Pevnosť (merané milión operácií) 0,5mm (pri záverovom bode) Minimálna odpájacia rýchlosť neokamihové kontakty 0,060/okamihové kontakty 0,001m/s Elektrické údaje Menovité izolačné napätie Ui (podľa 60947-1) 500 (stupeň znečistenia 3); 600, 600 (A300, Q300 pre AM.. 10 mil