Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 172 z 228Poznámky redaktora
šírka mm; – . Jedna tesniaca vložka pre zaistenie tesnosti. x x B 1 dolný kubín .. dodávané plastovou krytkou Kovové hlavy F: pre série DM; E: pre série BM Ovládacie hlavy: kódy 9999 Príklad označenia KS koncový spínač NO rozopnutý, zopnutý Spínacia jednotka 11: kontakty NC 20: kontakty NO 02: kontakty NC Len pre sériu BP: 12: kontakty NC 21: kontakty NC 03: kontakty NC 30: kontakty NO Z: okamihová W: neokamihová (závislá) X: neokamihová bez presahu Y: neokamihová presahom Použitie Ľahko ovládateľné elektromechanické koncové spínače ponúka- jú osobitné kvality: º viditeľné ovládanie; º schopnosť spínať veľké prúdy (dohodnutý tepelný prúd A); º elektricky oddelené kontakty; º presné prevádzkové body (dôslednosť); º odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu; Tieto spínače účelovými detekčnými zariadeniami vďaka na- sledovným charakteristikám: º prítomnosť/neprítomnosť; º polohovanie obmedzenie pohybu; º prechádzanie/počítanie objektov.. Prívod: 1×vývodka pre sériu AM, 11 1×vývodka pre sériu M20 1,5 3×vývodka pre sériu 11 Svorka pre pripojenie ochranného vodiča PE Šírka krytu: A, šírka 30mm vstup pre kábel B šírka 40mm vstup pre kábel D šírka 50mm vstupy pre kábel Kovový kryt Vstupný otvor pre typ vývodky º vstupy pre vývodku PG11 (len pre série AM, DM, SM) º vstupy pre vývodku M20×1,5 Pozn.. Inštalované použitím skrutiek pre šírku 40 mm. šírka 30mm; ..0 Koncové spínače 30,3 20 22 O 4 4 55 14,5 32,5 12,5 Pg13,5 1/2" NPT Pg11 M16x1,5 M20x1,5 54,5 2 40 42 52 59 20 22 O 5,2 12,5 14 36 Pg13,5 (x3) 1/2" NPT (x3) Pg11 (x3) M16x1,5 (x3) M20x1,5 (x3) 5,3 76,5 O 5,3 30 40 6,5 60 10 O 7,3 1xPg13,5 1/2" NPT M20x1,5 15 31 4 Kovové koncové spínače série AM, DM, BM, SM Upevňovacie otvory – kovové AM, BM Kryt º šírka 30mm normalizovanými rozmermi podľa 50047 º šírka 40mm normalizovanými rozmermi podľa 50041 º šírka 50mm Inštalácia krytu: º skrutky hornej časti pre šírku 30mm º 2alebo skrutky pre šírku 40mm º 2alebo skrutky hornej časti pre šírku 50mm Spínacia jednotka: º usporiadanie kontaktov: 1NO+1NC, NO, NC º nútené rozopnutie º okamihová alebo neokamihová º tvar Zb: dva kontakty elektricky oddelené º len pre sériu BM: jednotka kontaktmi nasledovným usporiadaním: 3 NO, NC, NC, NC. Inštalované použitím skrutiek pre šírku 30 mm. º uzavretý použitím skrutiek pre šírku 40 mm.. Predný kryt: º uzavretý použitím skrutiek pre šírku 30 mm. Kryt dodáva troch rozmeroch: – AM, . šírka mm.168 v1. Popis Kryty koncových spínačov vyrobené zliatiny (AM, SM DM) alebo zliatiny (BM) ponúkajú stupeň ochrany IP66.. Pripájacie svorky: º blok kontaktov: M3,5 (+, skrutka PZ2 º blok kontaktov: (+, skrutka º závitová hlava káblovou svorkou º značenie súlade normami 60947-1 a 60947-5-1 Rôzne ovládacie prvky: º čap º čap kladkou º páka kladkou, nastaviteľná alebo nie, atď