Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 175 z 228Poznámky redaktora
171 K6 v1.0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAM3F45 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAM3F45 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAM3F45 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAM3F45 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAM3F45 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAM3F45 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAM3F51 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAM3F51 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAM3F51 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAM3F51 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAM3F51 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAM3F51 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAM3F52 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAM3F52 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAM3F52 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAM3F52 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAM3F52 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAM3F52 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAM3F55 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAM3F55 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAM3F55 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAM3F55 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAM3F55 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAM3F55 -Z02 30,3 48,8 15,5 5,5 116 61 55 32,5 ø18 30,3 41 34 100,5 ÷ 172,5 17,5 55 32,5 ø18 30,3 44,5 32,5 127,5 ÷ 186 17,5 55 32,5 ø50 30,3 51÷70 127,5 ÷ 186 17,5 55 32,5 ø50 Kovové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač lomenou pákou nylónovou kladkou Ø18 KSAM3F45-y Koncový spínač nastaviteľnou pákou nylónovou kladkou KSAM3F51-y Koncový spínač nastaviteľnou pákou gumenou kladkou Ø50 KSAM3F52-y Koncový spínač nastaviteľnou pákou a nastaviteľnou gumenou kladkou Ø50 KSAM3F55-y dolný kubín