Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 158 z 228Poznámky redaktora
0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAP3T55 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAP3T55 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAP3T55 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAP3T55 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAP3T55 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAP3T55 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAP3T5500 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAP3T5500 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAP3T5500 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAP3T5500 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAP3T5500 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAP3T5500 -Z02 31° 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17° KSAP3T62 -Z11 21° 0 21-22 13-14 74° 30° KSAP3T62 -X11 35° 0 21-22 13-14 74° 18° KSAP3T62 -Y11 19° 0 11-12 21-22 74° KSAP3T62 -W02 18° 0 13-14 23-24 74° KSAP3T62 -W20 30° 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17° KSAP3T62 -Z02 31° 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17° KSAP3T61 -Z11 21° 0 21-22 13-14 74° 30° KSAP3T61 -X11 35° 0 21-22 13-14 74° 18° KSAP3T61 -Y11 19° 0 11-12 21-22 74° KSAP3T61 -W02 18° 0 13-14 23-24 74° KSAP3T61 -W20 30° 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17° KSAP3T61 -Z02 krok 2mm 30,3 114,5 ÷ 186,5 17,5 53 51 70 30 ø50 30,3 114,5 ÷ 186,5 17,5 53 51 70 30 ø50 30,3 177 17,5 53 8 39,5 30 ø7 30,3 177 17,5 53 8 39,5 30 ø7 Plastové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač nastaviteľnou pákou a nastaviteľnou gumenou kladkou Ø50 KSAP3T55-y Koncový spínač nastaviteľnou ozubenou pákou a nastaviteľnou gumenou kladkou Ø50 KSAP3T5500-y Koncový spínač ovládaný nerezovou pružinou s nylónovým nástavcom KSAP3T61-y Koncový spínač ovládaný nerezovou pružinou KSAP3T62-y dolný kubín .154 v1