Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 157 z 228Poznámky redaktora
0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAP3T51 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAP3T51 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAP3T51 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAP3T51 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAP3T51 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAP3T51 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAP3T5100 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAP3T5100 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAP3T5100 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAP3T5100 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAP3T5100 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAP3T5100 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAP3T5200 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAP3T5200 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAP3T5200 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAP3T5200 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAP3T5200 W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAP3T5200 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAP3T52 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAP3T52 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAP3T52 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAP3T52 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAP3T52 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAP3T52 -Z02 krok 2mm krok 2mm 30,3 98,5 ÷ 170,5 17,5 53 34 41 30 ø18 30,3 98,5 ÷ 170,5 17,5 53 34 41 30 ø18 30,3 126,5 ÷ 186,5 17,5 53 32,5 44,5 30 ø50 30,3 126,5 ÷ 186,5 17,5 53 32,5 44,5 30 ø50 Plastové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač nastaviteľnou ozubenou pákou nylónovou kladkou KSAP3T5100-y Koncový spínač nastaviteľnou pákou a gumenou kladkou Ø50 KSAP3T52-y Koncový spínač nastaviteľnou ozubenou pákou gumenou kladkou Ø50 KSAP3T5200-y Koncový spínač nastaviteľnou pákou nylónou kladkou KSAP3T51-y dolný kubín .153 K6 v1