Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 156 z 228Poznámky redaktora
0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAP3T41 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAP3T41 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAP3T41 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAP3T41 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAP3T41 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAP3T41 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAP3T42 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAP3T42 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAP3T42 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAP3T42 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAP3T42 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAP3T42 -Z02 22° 38° 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 10° KSAP3T48 -Z11 14° 28° 0 21-22 13-14 74° 21° KSAP3T48 -X11 26° 42° 0 21-22 13-14 74° 11° KSAP3T48 -Y11 12° 28° 0 11-12 21-22 74° KSAP3T48 -W02 11° 0 13-14 23-24 74° KSAP3T48 -W20 31° 37° 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 10° KSAP3T48 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAP3T45 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAP3T45 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAP3T45 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAP3T45 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAP3T45 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAP3T45 -Z02 30,3 106 53 53 25 40 5,5 30 ø18 30,3 122 69 53 43,5 9 30 ø50 30,3 114 61 53 15,5 48,8 5,5 30 ø18 30,3 146,6 93,6 53 26 38 30 ø11,5 Plastové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač pákou a gumenou kladkou Ø50 KSAP3T42-y Koncový spínač lomenou pákou a nylónovou kladkou Ø18 KSAP3T45-y Koncový spínač keramickou pákou KSAP3T48-y Koncový spínač pákou a nylónou kladkou Ø18 KSAP3T41-y dolný kubín .152 v1