Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 159 z 228Poznámky redaktora
230,5 17,5 53 36 30 ø3 30,3 max.0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAP3T7x -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAP3T7x -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAP3T7x -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAP3T7x -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAP3T7x -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAP3T7x -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAP3T7x -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAP3T7x -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAP3T7x -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAP3T7x -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAP3T7x -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAP3T7x -Z02 23° 0 21-22 13-14 21-22 13-14 12° KSAP3T91 -Z11 14° 0 21-22 13-14 21° KSAP3T91 -X11 25° 0 21-22 13-14 12° KSAP3T91 -Y11 14° 0 11-12 21-22 KSAP3T91 -W02 13° 0 13-14 23-24 KSAP3T91 -W20 22° 0 11-12 21-22 11-12 21-22 12° KSAP3T91 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSAP3T75 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSAP3T75 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSAP3T75 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSAP3T75 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSAP3T75 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSAP3T75 -Z02 T72 sklolaminátová tyčka T71 nerezová tyčka T73 nylónová tyčka T74 sklolaminátová tyčka 30,3 max.155 K6 v1. 255,5 17,5 53 39,5 30 ø6 30,3 max. 230,5 17,5 53 36 30 ø3 30,3 180 135 53 30 ø1,2 ø6,3 Plastové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač ovládaný tyčkou KSAP3T7x-y Koncový spínač ovládaný štvorhrannou oceľovou tyčkou KSAP3T75-y Koncový spínač multismerový ovládaný nerezovou pružinou drôtovým ukončením KSAP3T91-y Koncový spínač ovládaný tyčkou KSAP3T7x-y dolný kubín