Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 152 z 228Poznámky redaktora
dodávané plastovou krytkou Plastové hlavy T: pre série DP; H: len pre sériu BP Ovládacie hlavy: kódy 9999 x x A 1 Príklad označenia KS koncový spínač Spínacia jednotka 11: kontakty NC 20: kontakty NO 02: kontakty NC Len pre sériu BP: 12: kontakty NC 21: kontakty NC 03: kontakty NC 30: kontakty NO Z: okamihová W: neokamihová (závislá) X: neokamihová bez presahu Y: neokamihová presahom Použitie Ľahko ovládateľné elektromechanické koncové spínače ponú- kajú osobitné kvality: º viditeľné ovládanie º schopnosť spínať veľké prúdy (dohodnutý tepelný prúd A) º elektricky oddelené kontakty º presné prevádzkové body (dôslednosť) º odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu Tieto spínače účelovými detekčnými zariadeniami vďaka nasledovným charakteristikám: º prítomnosť/neprítomnosť º polohovanie obmedzenie pohybu º prechádzanie/počítanie objektov Popis Koncové spínače, vyrobené spevneného termoplastového sklenného vlákna UL-VO, ponúkajú dvojitú izoláciu stupeň ochrany IP65. Prívod: 1×vývodka pre sériu AP, 11 1×vývodka pre sériu M20 1,5 2×vývodka pre sériu 11 Šírka krytu: A, šírka 30mm vstup pre kábel B šírka 40mm vstup pre kábel D šírka 50mm vstupy pre kábel Plastový kryt Vstupný otvor pre typ vývodky º vstupy pre vývodku PG11 (len pre série AP, DP, SP) º vstupy pre vývodku M20×1,5 Pozn.. Kryt dodáva troch rozmeroch: – AP, . Inštalované použitím skrutiek pre šírku 40 mm.. šírka mm; NO rozopnutý, zopnutý Plastové koncové spínače série AP, DP, BP, SP dolný kubín . Inštalované použitím skrutiek pre šírku 30 mm. šírka mm; – . Jedna tesniaca vložka pre zaistenie tesnosti..0 Koncové spínače 4 53 O 4 30,3 20 22 Pg13,5 Pg11 M16x1,5 M20x1,5 15 24,5 12,5 30 46 4 O 4 40 42 50 57 20 22 2 Pg11 2 M20x1,5 12,5 14 33 5,4 7,4 74 O 5,4 7 60 30 41 15,5 Pg13.5 1/2" NPT M20x1,5 30 17 Upevňovacie otvory – plastové AP, BP Kryt º šírka 30mm normalizovanými rozmermi podľa 50047 º šírka 40mm normalizovanými rozmermi podľa 50041 º šírka 50mm Inštalácia krytu: º skrutky hornej časti pre šírku 30mm º alebo skrutky pre šírku 40mm º alebo skrutky hornej časti pre šírku 50mm Spínacia jednotka: º usporiadanie kontaktov: NO+NC, NO, NC º nútené rozopnutie º okamihová alebo neokamihová º tvar Zb: dva kontakty elektricky oddelené º len pre sériu BP: jednotka kontaktmi nasledovným usporiadaním: 3 NO, NC, NC, NC. Pripájacie svorky: º blok kontaktov: M3,5 (+, skrutka PZ2 º blok kontaktov: (+, skrutka º závitová hlava káblovou svorkou º značenie súlade normami 60947-1 a 60947-5-1 Rôzne ovládacie prvky: º čap º čap kladkou º páka kladkou, nastaviteľná alebo nie, atď.148 v1.... šírka 30mm; . º záklapný uzáver pre šírku mm. Predný kryt: º uzavretý použitím skrutiek pre šírku 30 a mm