Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 153 z 228Poznámky redaktora
. T42, T52, T5200, T55 T5500: g. 80°C Klimatická odolnosť Podľa 60068-2-30 soľná hmla podľa 60068-2-11 Inštalačná poloha Povolené všetky polohy. 25 mil..0 Koncové spínače Všeobecné technické údaje Normy Zariadenia zhodujú medzinárodnou normou IEC 60947-5-1 európskou normou 60947-5-1.) 2,8 A 0,55 A 0,27 A Frekvencia spínania 3600 cyklov/h Faktor zaťaženia 0,5 Prechodový odpor medzi kontaktmi mΩ Pripojovacie svorky M3,5 (+, skrutka PZ2 svorkou (M3 pre kontakty pólovej SJ) Pripojovací prierez vodičov 0,75-2,5 mm2 Označenie podľa 60947-5-1 Mechanická životnosť milióny operácií 15 mil. >5 mil. 10 mil.) 250 (js.) 125 (js. Odolnosť voči nárazu (podľa 60068-2-27) g* (½ sínusoidný náraz pre ms) bez zmeny polohe kontaktov Odolnosť voči vibráciám (podľa 60068-2-6) 25g (10 .. Plastové koncové spínače série AP, DP, BP, SP AC-15 Okamihové AC-15 Neokamihové (závislé) Prúd (A) Milióny operácií 0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 1 10 0,2 0,3 0,5 1 2 - 2 4 48 130 230 240 400 Prúd (A) 1 10 0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 Milióny operácií 1 2 - 2 4 4 8 1 3 0 2 3 0 Prúd (A) Milióny operácií 0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 1 10 0,2 0,3 0,5 1 2 - 2 4 48 130 230 240 400 Prúd (A) 1 10 0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 Milióny operácií 1 2 - 2 4 4 8 1 3 0 2 3 0 dolný kubín ... 10 mil. AP-T, DP-T 10÷12; 30÷34; 38; 13; 41÷48; 51÷55; 61÷75; 14; 35; 36; 91; 92; 98; 30 mil.. 70°C – . trieda Stupeň ochrany krytom (podľa 60529) 65 Pevnosť (merané milión operácií) 0,1mm (pri záverovom bode) Minimálna odpájacia rýchlosť neokamihové kontakty 0,060/okamihové kontakty 0,001m/s Elektrické údaje Menovité izolačné napätie Ui (podľa 60947-1) 500 (stupeň znečistenia 3) A 600, 600 podľa 508 CSA C22-2 Menovité impulzné výdržné napätie Uimp (podľa 60947-1) 6 kV Dohodnutý tepelný prúd Ith vo voľnom prostredí (podľa 60947-5-1) 40°C 10 A Ochrana proti skratu 500 poistky typu gG (gl) 10 A Menovitý pracovný prúd Ie / AC-15 (podľa 60947-5-1) 24 50/60 Hz 120 50/60 Hz 230 50/60 Hz 240 50/60 Hz 400 50/60 Hz 10 A 6 A 3,1 A 3 A 1,8 A Ie / DC-13 (podľa 60947-5-1) (js.6,4 0,5 40,5 149 K6 v1. Teplota okolia blízkosti zariadenia – počas prevádzky – pri uskladnení – ... BP-H 11÷13; 31÷33; 41÷44; 51÷54; 61÷75; 14; 19; 35÷37; 91÷93; Elektrická životnosť (podľa 60947-5-1) Kategórie využitia AC-15 DC-13 (faktor zaťaženia 0,5 podľa kriviek nižšie) * okrem AP/DP... 500 Hz)bez zmeny polohe kontaktov dlhšej ako 100 µs Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom (podľa 61140) II