Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 151 z 228Poznámky redaktora
147 K6 v1.0 Koncové spínače 30° 30° 30° 30° 30° Koncové spínače všeobecné informácie Použitie Orientácia hlavy: všetky série Otočenie páky Typ AP, Typ BP, BM Nastavenie kľudovej Nastavenie kľudovej polohy páky krokom 10° polohy páky krokom 9° Nastavenie smeru ovládania možné len pre série BM s pákou kladkou Spôsoby ovládania Čap správne nesprávne Čap kladkou alebo páka kladkou správne nesprávne správne nesprávne Pri relatívne pomalom pohybe spínacieho prvku od- porúča koncový spínač okamihovou spínacou jednotkou. dolný kubín