Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 147 z 228Poznámky redaktora
0 Koncové spínače dolný kubín K6 KONCOVÉ SPÍNAČE Koncové spínače prehľad všeobecné informácie Plastové spínače 65 Prehľad technické parametre AP šírka mm DP šírka mm BP šírka mm Kovové spínače 66 Prehľad technické parametre AM šírka mm DM šírka mm BM šírka mm Bezpečnostné spínače 65, 66 Bezpečnostné plastové KSSP 65 Bezpečnostné plastové resetom KSAP 65 Bezpečnostné kovové ovládané ťahom KSSM 66 Princíp nastavenia KSSM resetom Plastové kovové koncové spínače s prívodným káblom Séria KSEP1G KSEM1G Kovové spínače Séria 10 Prehľad technické parametre KS 10-xx Kovové spínače pre vysokÚ prÚdovÚ a mechanickÚ záťaž Séria UEX 10G 142-147 148-167 148-149 150-156 157-161 162-167 168-180 168-169 170-172 173-175 176-180 181-183 181 182 182 183 184-185 186-191 186-187 188-191 192-193 .143 K6 v1