Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 146 z 228Poznámky redaktora
Príklad spínacieho diagramu okamihovej Z11 Okamih zopnutia rozopnutia kontaktov prebieha v rôznych polohách spínacej dráhy.) – nemajú nútené rozopnutie, nakoľko W20 W30 kľudovej polohe kontakty rozopnuté Zb koncové spínače majú elektricky oddelené pohyblivé kontakty Pripojovací prierez vodičov 0,75÷2,5 mm2 .6 0 21-22 13-14 21. Príklad spínacieho diagramu neokamihovej Y11 Okamih zopnutia rozopnutia kontaktov prebieha v rovnakých polohách spínacej dráhy.7 7.5 PREHĽAD KONCOVÝCH SPÍNAČOV A SPÍNACÍCH JEDNOTIEK Spínacie jednotky (SJ) okamihová 2NC neokamihová 3NC AP séria (plastové) šírka 30mm AM séria (kovové) šírka 30mm BP séria (plastové) šírka 40mm Typ hláv T Typ hláv F Adaptér Typ hláv H DP séria (plastové) šírka 50mm DM séria (kovové) šírka 50mm BM séria (kovové) šírka 40mm Typ hláv T Typ hláv F Typ hláv E Z02 W03 Z11=KS10-03 W30 W02 X12 W20 X21 X 11=KS 10-01 Y 11=KS 10-02 okamihová 1NO+1NC neokamihová 3NO neokamihová 2NC neokamihová 2NO neokamihová bez presahu 1NO+1NC neokamihová bez presahu 1NO+2NC Koncové spínače označené katalógu typovom štítku symbolmi: – majú nútené rozopnutie, spínacom diagrame konkrétne body rozopnutia označené bodkou (U ovládaných pružinou nie možné plohu rozopnutia presne definovať. Séria: BP, utesňovací rozsah pre káble Ø8÷12mm (vývodka M20). Série možné využiť slučkovanie vďaka vývodkám oboch stranách.0 mm 5.10.6 mm 2. . Séria: AP, DP, SP, AM, DM, utesňovací rozsah pre káble Ø5,5÷9mm (vývodka Pg11).6 0 21-22 13-14 21-22 13-14 9. neokamihová s presahom 1NO+1NC neokamihová bez presahu 2NO+1NC zopnutie uvoľnenie zopnutie a uvoľnenie Umiestnenie bodky spínacom diagrame označuje polohu núteného rozopnutia.2 14. Umiestnenie bodky spínacom diagrame označuje polohu núteného rozopnutia.4 4