Napájecí zdroje WAGO Pro 2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 9 z 48Poznámky redaktora
Tento pohotovostní (stand-by) režim umožňuje dosáhnout výrazné úspory energie. Napájecí zdroj WAGO Pro lze prostřednictvím komunikačního modulu nebo binárního signálu trvale připojit PLC, které pak zajišťuje vypínání výstupu napájecího zdroje. Díky možnosti překročit po nastavitelnou dobu stanovený výstupní proud lze napájecí zdroj Pro používat jako jednokaná- lový elektronický jistič.600 % 150 % 100 % 75 % 50 % 25 % 96,3 % Až 96,3% účinnost* širokém spektru zatížení – to klíč úspoře energie, menším energetickým ztrátám nižším nárokům chlazení skříňového rozvaděče. Rychlé spolehlivé vypínání instalačních jističů díky dočasnému zvýšení výstupního proudu až úroveň 600 % Rychlé nabíjení kondenzátorů bleskové spínání stykačů díky výstupnímu proudu výši až 150 dobu pěti sekund Výstup lze konfigurovat, například jako elektronický jistič Účinnost Dočasné zvýšení výkonu (Power- Boost) při zátěžo- vých špičkách Normální spotřeba energie 9 . Výstupní proud ve výši 600 dobu zajišťuje dosta- tečnou rezervu pro rychlé spolehlivé vypínání instalačních jističů. Mezi další přednosti patří podstatně menší uhlíková stopa. Menší emise CO2 / náklady energii díky 96,3% účinnosti* Úspora nákladů energii aktivací pohotovostního režimu *měřeno 2787-2448 Řízení zátěže Rychlé spínání kapacitních zátěží vysoký rozběhový proud nepředstavují díky 150 % výstupního výkonu (PowerBoost) dobu pěti sekund nejmenší problém