Napájecí zdroje WAGO Pro 2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 31 z 48Poznámky redaktora
A 0,1 10 100 1 1000 787-876 787-871 787-1675 787-870 787-875 787-872 787-873 Buffer time (minutes) Buffer current 787-1671 Alarm Charge/ Bat. Bezplatné funkční bloky umožňují snadno monitorovat vstup UPS vý- stupní data. zálohovacího proudu. 31 . Kromě snadného připojení notebooku možné UPS prostřednictvím sériového rozhraní RS-232 připojit také systému WAGO-I/O-SYSTEM nebo jinému řídicímu systému. našem příkladu měly nabíjecí kontrolní jednotka UPS 787-870 (10 A) a akumulátorový modul 787-876 dobu asi 30 sekund poskytovat zátěžový proud A. V aplikaci zobrazují hodnoty vstupního napětí a výstupního napětí proudu, údaje akumuláto- ru také chybové stavy. Mode DC OK Alarm Charge/ Bat. Akumulátorový modul, 787-876 Napájecí zdroj s integrovanou nabíjecí kontrolní jednotkou UPS, 787-1675 Doby zálohování závislosti na zatěžovacím proudu Funkce řízeného vypínání systémů prostřednictvím UPS UPS WAGO možné pohodlně konfigurovat pomocí bezplatné konfigurační aplikace 759-870. Mode DC OK Řešení Spolehlivé napájení automatizačních systémů při výpadku napájení V závislosti zvoleném akumulátorovém modu- lu lze dosáhnout různých dob zálohování, resp