Napájecí zdroje WAGO Pro 2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 37 z 48Poznámky redaktora
jmenovitého proudu každého kanálu Způsob aktivace ▪ Spolehlivé přesné vypnutí případě nad- proudu nebo zkratu ▪ Jmenovitý proud lze nastavit samostatně pro každý kanál přírůstcích A ▪ Možnost konfigurace aktivační doby stano- vených stupních ▪ Volitelné aktivní omezení zkratového proudu na 1,7násobek nastaveného jmenovitého proudu zamezuje poklesu napětí dalších proudových okruzích *jen pro 787-166x/xxxx-1xxx Otočný přepínač Komunikace 3.100 Output current (A) 3 A 4 A 6 A 8 A 10 A 0 1 10 100 1000 10000 100000 Tripping time (ms) GH tZ DB S1 S2 STOP K8 K1 Switching states the output channels: on/off Error states: overcurrent/channel trigged Komunikace 1./aktivován/nadproud) každého jednot- livého kanálu ▪ Volitelně také přenos vstupního napětí hod- noty výstupního, resp./vyp.0 ▪ Binární vstup (S1) jako dálkový vstup pro za- pnutí vypnutí určitých kanálů sledem impulzů ▪ Binární výstup přenosu aktuálního stavu (zap.0 ▪ Možnost nastavení jmenovitého proudu pro každý kanál samostatně ▪ Nastavení viditelné stavu bez napětí ▪ Transparentní kryt možností zaplombování a popisování ▪ Rozhraní IO-Link ▪ Čtení stavu, nastaveného jmenovitého proudu a také aktuálních hodnot napětí/proudu pro jednotlivé kanály ▪ Nastavování jmenovitého proudu, zapínání/ vypínání resetování jednotlivých kanálů 37 .0 ▪ Binární vstup jako dálkový vstup pro společné resetování všech aktivovaných kanálů ▪ Binární výstup jako souhrnné hlášení, zda se v důsledku nadproudu aktivoval některý kanálů ▪ Volitelně bezpotenciálovým signalizačním kon- taktem 13/14 pro součtový signál Intuitivní indikace stavu ▪ Podsvícená tlačítka zapínání, vypínání po- tvrzování stavu každého výstupního kanálu ▪ Integrované vícebarevné LED diody signalizují různé provozní stavy každého kanálu Komunikace 2