Napájecí zdroje WAGO Pro 2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 29 z 48Poznámky redaktora
cz ▪ Bezplatné stažení* konfigurační a vizualizační aplikace (759-870) ▪ Bezplatné stažení funkčních bloků pro vizualizaci standardních systémech PLC ▪ Jako příslušenství dispozici sériový komu- nikační kabel (787-890 nebo -892) ▪ Funkce řízeného vypínání řídicích systémů PC ▪ Vypínací signál řídicího systému přenáší prostřednictvím UPS ▪ Nastavitelná čekací doba doba nečinnosti ▪ základě kapacity akumulátoru vybíjecího proudu ▪ dispozici jsou různé akumulátorové moduly s kapacitou 0,8–12 (na dotázání Ah) ▪ Paralelní připojení tří akumulátorových modulů stejného typu prodlužuje dobu zálohování mož- nost připojení libovolných olověných akumuláto- rových modulů (viz stranu 42/43) Režim IPC Doba zálohování 29 .wago.8 7 6 5 4 3 2 1 Uout RxPC TxPC Uout 1 A 1000 0,1 10 100 1 Doba zálohování (v min.) Zálohovací proud 787-876 787-871 787-872 787-873 787-890 Displej indikací úrovně nabití ▪ Zobrazení aktuálních hodnot proudu napětí ▪ Sloupcový indikátor nabití připojených akumulátorů ▪ Integrovaná paměť chyb Technologie Battery Control ▪ Umožňuje nepřetržitou výměnu dat mezi inte- ligentními akumulátorovými moduly (787-87x) a nabíjecí kontrolní jednotkou UPS ▪ Automatická detekce připojeného akumuláto- rového modulu (787-87x) ▪ Maximalizace životnosti akumulátorů prostřednic- tvím řízeného nabíjení upravovaného podle teploty Diagnostika, monitorování, konfigurace ▪ LED diody vizualizaci provozního stavu, včetně výstrah poruch ▪ Signalizační výstupy, možnost zpracování v PLC podobě binárního signálu ▪ Bezpotenciálové signalizační kontakty ▪ Nastavování parametrů tlačítky nebo otočným přepínačem přístroji ▪ Vizualizace konfigurace prostřednictvím sériového rozhraní RS-232 Sériové rozhraní RS-232 *www