Napájecí zdroje WAGO Pro 2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 8 z 48Poznámky redaktora
Napájecí zdroje možné konfigurovat jako elektronické jističe. případě nadproudu lze výstup znovu aktivovat pomocí binárního vstupu.Komunikace Zásuvný komunikační modul IO-Link WAGO umožňuje nepřerušovanou komunikaci prů- myslovém standardu, poskytuje údaje například o aktuálním výstupním proudu napětí lze ho rovněž nakonfigurovat pro vzdálené přepínání do pohotovostního (stand-by) režimu. Připraven digitalizaci díky modulární komunikaci prostřednictvím průmyslového standardu Nepřerušovaný přehled všech datech a hodnotách napájení vašeho systému Nepřerušovaná provozuschopnost díky včasným výstrahám prediktivní údržbě Nová aplikace WAGO pro konfiguraci rozhraní podporuje místní vzdálenou konfiguraci a parametrizaci. Nastavitelná funkce jističe snižuje náklady a prostorové nároky zároveň zvyšuje bezpečnost. Napájecí zdroj lze prostřednictvím konfigurace přizpůsobit téměř jakékoli aplikaci. To šetří prostor náklady externí elektronické jističe zároveň chrání následná zařízení. Díky tomu lze napájecí zdroje rychle snadno přizpůsobit všem požadavkům systému. Konfigurace 8