Napájecí zdroje WAGO Pro 2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 5 z 48Poznámky redaktora
Redundantní moduly WAGO představují řešení zaručující spolehlivější provozuschopnost napájecích zdrojů. Slouží k oddělení paralelně zapojených síťových zdrojů jsou vhodné pro aplikace, nichž musí být při výpadku síťové- ho zdroje zajištěno spolehlivé napájení. Bezúdržbové kapacitní zálohovací moduly WAGO zaru- čují bezproblémový provoz strojů systémů, při krátkodobých poklesech napětí. Nabízejí výkonovou rezervu, která může být nezbytná při spouštění těžkých motorů nebo vybavení pojistky. Kompaktní elektronické jističe WAGO zajišťují spolehlivou ochranu proti přetížení zkratu. 5 .Systémové moduly WAGO UPS Kapacitní zálohovací moduly Redundantní moduly Elektronické jističe Zdroj nepřerušovaného napájení WAGO, sestávající 24V nabíjecí kontrolní jednotky jednoho nebo více připoje- ných akumulátorových modulů ukládání energie, dokáže příslušnou aplikaci spolehlivě napájet dobu několika hodin. Štíhlé konstrukční pro- vedení nabízí vysokou hustotu kanálů šetří drahocenné místo skříňovém rozvaděči