Napájecí zdroje WAGO Pro 2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 10 z 48Poznámky redaktora
Konektory kontaktní místa jsou značeny podle normy 81346-2 umožňují sofistikované popisování jednotlivých připojovacích bodů. Díky tomu lze minimali- zovat náklady chlazení. Konstrukční řešení Napájecí zdroje WAGO Pro vyžadují míň místa ve skříňovém rozvaděči menší vzdálenost od ostatních komponent. Podpora koncepce digitálního dvojčete zjedno- dušuje implementaci E-CAD systému záro- veň snižuje prostorovou finanční náročnost. −40 +70 °C Široký rozsah teplot otevírá bezpočet možností využití. Napájecí zdroj Pro bez obtíží odolá nárazům, vibracím náročným podmínkám při provozu ve velkých nadmořských výškách. Napájecí zdroje lze provozovat v nadmořské výšce 5000 přičemž do 2000 nedochází poklesu zatížitelnosti. 2D/3D data přístrojů jsou dispozici prostřednictvím portálu CADE- NAS PARTcommunity, samozřejmostí podpo- ra maker pro EPLAN aplikace Smart Designer. Kompaktní konstrukce vysoká účinnost zmen- šují prostorové nároky vylepšují chlazení skříňového rozvaděče. Kategorie přepětí III 2000 zaručuje větší provozní spolehlivost. Přístroj připojovací body jsou značeny podle normy 81346-2. toho vyplývají menší nároky na temperování skříňového rozvaděče, tím pádem i výrazná úspora nákladů.Robustní provedení Napájecí zdroje WAGO Pro možné spustit a provozovat při teplotách rozsahu −40 °C do +70 °C. Jejich mi- mořádně odolná konstrukce garantuje spolehlivý provoz aplikacích, nichž působí silné vibrace nárazy. Přístroje Pro se vyznačují velmi malým poklesem zatížitelnosti při teplotách přes při teplotě °C poskytují téměř plný výstupní výkon. 10