Napájecí zdroje WAGO Pro 2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 11 z 48Poznámky redaktora
Sloupcový LED indikátor značení přístroje, resp. Další úspora nákladů vyplývá použití konek- torů WAGO, které lze předem osadit zajišťují mimořádně rychlou instalaci. připojovacích bodů zjednodušuje uvádění systému provozu. Konfigurace prostřednictvím aplikace nabízí větší flexibilitu a přehlednost během instalace. Díky tomu odolají přechodo- vým jevům výši víc. Aktivní kompenzace účiníku kategorie přepětí III 11 . Hodnota MTBF dlouhá životnost komponent jsou příslibem velmi dlouhé použitelnosti na- pájecích zdrojů WAGO PRO 2.Spolehlivost Střední doba mezi poruchami (MTBF) přes 1 000 000 hodin (víc než 114 let) dlouhá život- nost použitých komponent znamená nižší náklady na údržbu srovnání ostatními napájecími zdroji. Napájecí zdroje WAGO PRO dále nabízejí vyšší výstupní proud při °C. Instalace Pružinová připojovací technika garantuje mimo- řádně spolehlivé rychlé připojení nulovými nároky údržbu. Značení souladu s normou 81346-2 zárukou jasné identifi- kace připojovacích bodů předchází chybám při zapojování. Přístroje splňují požadavky kategorie přepětí III. MTBF: 1 000 000 hod. Konektory Push-in CAGE CLAMP® šetří čas při zapojování instalaci. Tím výrazně snižuje náklady. Rozhraní čelním panelu dovoluje rychlou snadnou paramet- rizaci, sloupcový LED indikátor zase intuitivně indikuje aktuální zatížení. K poklesu zatížitelnosti dochází při teplotě přes °C. Redukcí napájecích zdrojů tak ušetříte peníze prostor aplikacích s vysokými teplotami. Napájecí zdroje tak nabízejí vyšší výstupní výkon aplikacích vysokými teplotami