Napájecí zdroje WAGO Pro 2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 35 z 48Poznámky redaktora
.5 40 40 42 181 181 127 92 153 50 83 130 130 *volitelně dispozici jako . A max.) 163 163 139. A Power Supply Power Supply 1 2 Load (jen pro 787-885 -886) *jen pro 787-1685 Redundantní moduly Vstup: A Vstup: 9–54 12,5 (max. 40/76 A 787-1685* (redundantní modul MOSFET) 24 (max..max./0000-0070 ochranným lakováním Možnost vysokého přetěžování ▪ Výkonové diody každém vstupním obvodu se vyznačují vysokou přetěžovací kapacitou jsou vhodné také pro napájecí zdroje funkcemi TopBoost nebo PowerBoost ▪ Výstupní proud díky paralelnímu zapojení vstupních obvodů Univerzální použitelnost ▪ Diodové redundantní moduly (787-783 -785) lze díky širokému rozsahu napětí používat s 12V, 15V, 24V 48V napájecími zdroji Nízké výkonové ztráty ▪ Nízké výkonové ztráty díky aktivně spínajícím tranzistorům MOSFET* ▪ Včetně monitorování funkce tranzistorů MOSFET* Signalizace ▪ Tři LED diody indikují přítomnost vstupního nebo výstupního napětí ▪ Poruchu napájení vstupu volitelně indikuje bezpotenciálový signalizační kontakt 787-783/000-040 9–54 / max. 20/40 A 787-785 9–54 / max. 20/40 A 787-783 9–54 / max.) 787-885 24 max. 12,5/25 A 787-886 48 max. A max. 40/76 A 92 50 130 152 83 130 35 . 12,5 A 787-785/0000-0040 9–54 / max.) Vstup: A Vstup: 9–54 (max