Napájecí zdroje WAGO Pro 2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 13 z 48Poznámky redaktora
5 107.100 24 0 0 [sec] I out [%] U out [V] Fáze nadproudu Stálý proud 90 22.5 Vysoká zatížitelnost Integrovaná funkce TopBoost* ▪ Charakteristika konstantního proudu při přetížení ▪ 110 výstupního proudu při sníženém výstupním napětí, při zkratu ▪ Bezpečný náběh vysokých kapacitních zátěží ▪ Dodávka násobně vyššího jmenovitého proudu ▪ Rychlá spolehlivá aktivace jističů nebo tavných pojistek sekundární straně v případě zkratu přetížení Neomezená komunikace ▪ Zelená LED dioda signalizuje dostupnost výstupního napětí ▪ Vzdálené monitorování prostřednictvím bezpotenciálového kontaktu OK ▪ Snadné uvedení provozu údržba ▪ Rychlé poskytování informací systému nebo stavu stroje ▪ Pole pro popis zajišťuje rychlou bezpečnou identifikaci připojeného zařízení ▪ Podpora univerzálního popisovacího systému WAGO WMB (rozteč mm) ▪ Podpora popisovacích pásků WAGO (šířka mm) ▪ menší šířka pouzdra srovnání s předchozími napájecími zdroji Classic ▪ Úspora místa skříňovém rozvaděči Značení přístrojů Štíhlá konstrukce *jen pro 787-1622,-1628, -1631 -1638, -1640 -1644 13