Napájecí zdroje WAGO Pro 2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 45 z 48Poznámky redaktora
Všechny kanály lze diagnostikovat spínat dálku nezá- visle sobě. Přenos těchto informací: ▪ Stav jednotlivých kanálů ▪ Aktuální výstupní proud (jen pro 787-166x/xxxx-1xxx a 787-166x/xxxx-xx8x) ▪ Nastavení jmenovitého proudu pro jednotlivé kanály ▪ Vstupní napětí ▪ Zapnutí/vypnutí resetování jednotlivých kanálů ▪ Nastavení jmenovitého proudu (jen pro 787-166x/xxxx-xx8x) Dostupné funkční bloky: ▪ CODESYS ▪ Siemens S7/TIA-Portal ▪ Schneider ▪ Rockwell ▪ Mitsubishi 45 . Elektronické jističe WAGO mají binární vstupy výstupy, které komunikují protokolem Manchester.Bezplatně jsou dispozici funkční bloky pro monitorování elektronických jističů, které používají WAGO‐I/O‐SYSTEM nebo jiné řídicí systémy