Napájecí zdroje WAGO Pro 2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 44 z 48Poznámky redaktora
Komunikace Elektronické jističe Komunikace 1. Binární výstupní signál elektronických jističů 787-166x indikuje stav kanálu nebo součet kanálů. Cyklická komunikace rozhraním IO-Link mno- hem rychlejší než protokol Manchester. Když otočný přepínač přístroje nastaven příslušné polohy, lze pomocí tohoto rozhraní konfigurovat také jmenovitý výstupní proud.0 Protokol Manchester (M) PLC přenáší ovládací vstup kódovanou sekvenci impulzů. Komunikace 2. Elektronický jistič samo- činně synchronizuje.0 Binární signalizace (S/P) Elektronické jističe lze resetovat binárním ovládacím signálem. některých přístrojů tento signál bezpotenciálový (P).0 IO-Link (I) Prostřednictvím rozhraní IO-Link COM3 mož- né jednotlivě přenášet stav hodnoty napětí/ proudu jednotlivých kanálů. Změna hrany se interpretuje jako high nebo low. S signál P bezpotenciálový signál I protokol IO-Link M protokol Manchester 44 . Komunikace 3. Zároveň prostřednictvím signalizačního výstupu zpět přenášen aktu- ální stav všech výstupních kanálů. Elektronický jistič 787- 2861 lze tímto ovládacím signálem také zapínat a vypínat. Jednotlivě přenášet možné stav hodnoty napětí/proudu jednotlivých kanálů