Elektromobilita z pohledu energetiky

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190276 Infodny SCHRACK Technik

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Tomáš Chmelík Manažer útvaru čisté technologie ČEZ, a. s.

Strana 7 z 20

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
VÝVOJ POSLEDNÍ DOBĚ UKAZUJE, ŽE ELEKTROMOBILITA VZESTUPU, KTERÝ V DALŠÍCH LETECH VÝRAZNĚ ZINTENZIVNÍ 1) Roste poptávka veřejných dobíjecích stanicích ▪ Stanice některých exponovaných lokalitách dosahují značného vytížení (200-300 dobití/měsíc) 2) Elektromobilita individuálních zákazníků ▪ Elektromobil přestává být exotickou záležitostí ▪ Lidé kromě „image“ stále více vnímají výhody úspory spojené jeho provozem ▪ Roste zájem komplexní řešení elektromobility spolu dalšími technologiemi, komoditou 3) Elektromobilita firem ▪ Rostoucí zájem elektromobilitu fleetových operátorů (jednotky desítky kusů) ▪ Poptávka nejen dodávkách vozidel, ale komplexním řešení včetně dobíjení, financování apod., případně managementu fleetu nebo celých budov 4) Elektromobilita MHD, státní správě samosprávách ▪ Rostoucí důraz provozovatelů MHD „čistotu“ dopravy velký zájem podporu elektrobusů ▪ Přechod „pilotování“ ostrému „běžnému“ provozu ▪ Zájem komplexní řešení dobíjení, dodávek elektřiny optimalizace energetického hospodářství 6