Elektromobilita z pohledu energetiky

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190276 Infodny SCHRACK Technik

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Tomáš Chmelík Manažer útvaru čisté technologie ČEZ, a. s.

Strana 13 z 20

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
NESYMETRICKÉ DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ AC KONEKTORŮ ▪ Příklad nesymetrického dobíjení konektorem Mennekes ▪ Jednofázové nesymetrické dobíjení dáno konstrukcí interní dobíječky elektromobilech – uvedený stav vede napěťové nesymetrii distribuční soustavě! 12