Elektromobilita z pohledu energetiky

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190276 Infodny SCHRACK Technik

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Tomáš Chmelík Manažer útvaru čisté technologie ČEZ, a. s.

Strana 2 z 20

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Automobil není nic jiného než dočasný fenomén.“ Císař Vilém II. Pruský roce 1886 reakci první modely pánů Benze Daimlera 1 .ELEKTROMOBILITA PŘECI PROTI SPALOVACÍM MOTORŮM VÝZNAMNĚ NEPROSADÍ… „Věřím koně