Elektromobilita z pohledu energetiky

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190276 Infodny SCHRACK Technik

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Tomáš Chmelík Manažer útvaru čisté technologie ČEZ, a. s.

Strana 2 z 20

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Automobil není nic jiného než dočasný fenomén.“ Císař Vilém II.ELEKTROMOBILITA PŘECI PROTI SPALOVACÍM MOTORŮM VÝZNAMNĚ NEPROSADÍ… „Věřím koně. Pruský roce 1886 reakci první modely pánů Benze Daimlera 1