Elektromobilita z pohledu energetiky

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190276 Infodny SCHRACK Technik

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Tomáš Chmelík Manažer útvaru čisté technologie ČEZ, a. s.

Strana 3 z 20

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
▪ Podíl elektřiny na celkové spotřebě energií by měl dle vzrůst ze současných 22% na minimálně 36-39% 24% 12% 12% 3% .PRO DOSAŽENÍ AMBICIÓZNÍHO 2030 EMISNÍHO CÍLE BUDE TŘEBA ZNAČNÉ MÍRY ELEKTRIFIKOVAT PRŮMYSL, BUDOVY A TRANSPORT 2 1990 2015 2050 Elektřina & teplo (25%) Průmysl (31%) Transport (15%) Domácnosti & služby (13%) Zemědělství (11%) Ostatní (5%) 24% 25% Emise skleníkových plynů (GHG) EU28 Mt EU cíl snížení GHG emisí 80- 95% vůči 1990 5 712 4 450 286 857 Potřeba zásadní elektrifikace ▪ Strategií pro dosažení dlouhodobého dekarbonizačního cíle je přechod bezemisní zdroje elektřiny (OZE, jádro, CCS) současná elektrifikace dalších sektorů ▪ Předpokládá tak nárůst elektromobility, tepelných čerpadel,..