Elektromobilita z pohledu energetiky

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190276 Infodny SCHRACK Technik

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Tomáš Chmelík Manažer útvaru čisté technologie ČEZ, a. s.

Strana 17 z 20

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
000 elektromobilů 3,1 TWh rok ▪ 250-500.000 elektromobilů (odhad reality 2030) 0,78-1,56 TWh rok ▪ Roční produkce JETE 16,48 TWh rok (2017) 16 .000.000 elektromobilů 3,1 GWh rok ▪ 1.BUDE KVŮLI ELEKTROMOBILITĚ POTŘEBA POSTAVIT NOVÝ TEMELÍN? Trocha matematiky… ▪ Průměrný osobní elektromobil ▪ Nájezd 18.000 km/rok km/den) ▪ Spotřeba 17,3 kWh 100 km ▪ elektromobil 3,1 MWh rok ▪ 1