Elektromobilita z pohledu energetiky

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190276 Infodny SCHRACK Technik

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Tomáš Chmelík Manažer útvaru čisté technologie ČEZ, a. s.

Strana 16 z 20

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
INTEGRACE ELEKTROMOBILITY VÝZVOU: KLÍČOVÉ BODY POHLEDU ČEZ DISTRIBUCE ▪ Nesymetrické dobíjení riziko napěťové nesymetrie distribuční soustavě ▪ velká část současných elektromobilů umožňuje nabíjení pouze nebo 2f ▪ Dobíjení elektromobilů nesmí vést zhoršení kvality el. energie distribuční síti ▪ Rozdělení dobíjení čase nutné jako nástroj proti přetížení distribuční soustavy ▪ omezení nabíjecích špiček pomocí HDO ▪ budoucna pracovat principech „smart charging“ „vehicle-to-grid“ ▪ Plány rozvoje elektromobility ▪ výkonné nabíječky vyžadují dostatečnou kapacitu hladině vn ▪ komunikace provozovateli infrastruktury dobíjecích stanic při plánování nových lokalit kde bude nutné posilování sítí ▪ Prosadit podobné funkce standardů jako jsou výroben ▪ prosazovat požadavky připojování souladu BDEW funkce P(U), P(f), Q(U) 15