Elektromobilita z pohledu energetiky

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190276 Infodny SCHRACK Technik

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Tomáš Chmelík Manažer útvaru čisté technologie ČEZ, a. s.

Strana 20 z 20

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ZÁVĚRY 19 1) Nedívejme elektromobilitu pohledem dneška ▪ Technologie rozvíjí rychleji než myslíme 2) Klíčová bude ekonomika ▪ důležité, aby podařilo elektromobilitu nakopnout, ale následně byla dlouhodobě udržitelnou alternativou ▪ Zájmem mělo být, abychom udrželi kontakt novými technologiemi 3) Připusťme, svět kolem nás mění ▪ Provoz vozidel může fungovat jinak než jsme zvyklí ▪ Zásadní změna paradigmatu nastane rozmachem autonomních vozidel