Elektromobilita z pohledu energetiky

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190276 Infodny SCHRACK Technik

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Tomáš Chmelík Manažer útvaru čisté technologie ČEZ, a. s.

Strana 19 z 20

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Použitý telefon byl pravděpodobně Dancall 7025. 1991: 2018: .PAMATUJETE? 18 Začátek mobilní komunikace podpořily obě dvě společnosti společnou akcí, když 12. září roku 1991 přímém televizním přenosu uskutečnil oficiálně první telefonický hovor v mobilní síti mezi Prahou a Bratislavou. Jeho účastníci byli předsedové České Slovenské národní rady Dagmar Burešová a František Mikloško