Elektromobilita z pohledu energetiky

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190276 Infodny SCHRACK Technik

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Tomáš Chmelík Manažer útvaru čisté technologie ČEZ, a. s.

Strana 6 z 20

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
dodávky elektřiny ▪ Car sharing car pooling ▪ Management dopravy zejména v centrech měst (bezemisní MHD) .HLAVNÍ TRENDY DOPLŇUJÍCÍ ELEKTROMOBILITU 5 Digitalizace Autonomní řízení Nové business modely ▪ „Connected car“ ▪ Komunikace vozidel mezi sebou ▪ Propojení vozidla aplikacemi, IoT ▪ Chytré řízení dopravy ▪ jednoduchých asistenčních systémů až plně autonomnímu řízení ▪ Autonomní elektromobil může elegantně řešit problém dobíjení (bez přítomnosti řidiče) ▪ Mobilita jako služba vč