Elektromobilita z pohledu energetiky

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190276 Infodny SCHRACK Technik

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Tomáš Chmelík Manažer útvaru čisté technologie ČEZ, a. s.

Strana 4 z 20

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Baterie zahrnuje úložiště velikostí nad MWh Zdroj: Bundesnetzagentur, zákon EEG, Bloomberg TECHNICKÝ POKROK ZÁSADNÍ: EKONOMICKÉ PŘEDPOKLADY PRO E-MOBILITU ZLEPŠUJÍ 3 .: Pro aukčně stanovenou podporu fotovoltaiky jsou uváděny průměrné ceny úspěšných žadatelů.354,9 242,6 120,8 91,2 91,7 84,9 80,0 74,1 72,3 69,0 65,8 56,6 49,1 43,3 45,9 46,9 1100 480 Fotovoltaika stanoveno úředně (EUR/MWh) Fotovoltaika stanoveno tržně aukcí (EUR/MWh) Ceny velkých Li-on baterií (EUR/kWh) Výše podpory fotovoltaiky ceny baterií volně stojící instalace nad MW, baterie nad MWh Pozn