Elektromobilita z pohledu energetiky

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190276 Infodny SCHRACK Technik

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Tomáš Chmelík Manažer útvaru čisté technologie ČEZ, a. s.

Strana 4 z 20

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
354,9 242,6 120,8 91,2 91,7 84,9 80,0 74,1 72,3 69,0 65,8 56,6 49,1 43,3 45,9 46,9 1100 480 Fotovoltaika stanoveno úředně (EUR/MWh) Fotovoltaika stanoveno tržně aukcí (EUR/MWh) Ceny velkých Li-on baterií (EUR/kWh) Výše podpory fotovoltaiky ceny baterií volně stojící instalace nad MW, baterie nad MWh Pozn. Baterie zahrnuje úložiště velikostí nad MWh Zdroj: Bundesnetzagentur, zákon EEG, Bloomberg TECHNICKÝ POKROK ZÁSADNÍ: EKONOMICKÉ PŘEDPOKLADY PRO E-MOBILITU ZLEPŠUJÍ 3 .: Pro aukčně stanovenou podporu fotovoltaiky jsou uváděny průměrné ceny úspěšných žadatelů