Elektromobilita z pohledu energetiky

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190276 Infodny SCHRACK Technik

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Tomáš Chmelík Manažer útvaru čisté technologie ČEZ, a. s.

Strana 5 z 20

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ELEKTROMOBILITA PŘEDSTAVUJE SPOJOVACÍ ČLÁNEK MEZI TŘEMI KLÍČOVÝMI TRENDY 4 Chytrá města Chytrá moderní doprava Digitalizace a konektivita Autonomní řízení Řízení dopravy Parkování Car sharing Smart Grids Decentralizovaná výroba Energy Storage Energetické úspory OZE Chytrá moderní energetika IoT Bezemisní MHD E-Governance Centrum města bez vozidel Udržitelné město Elektromobilita