Elektromobilita z pohledu energetiky

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190276 Infodny SCHRACK Technik

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Tomáš Chmelík Manažer útvaru čisté technologie ČEZ, a. s.

Strana 11 z 20

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
POHLEDU DISTRIBUTORA KLÍČOVÝM POŽADAVKEM UDRŽENÍ PARAMETRŮ KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE 10 ČSN 50160 parametry kvality el. energie pro všechny zákazníky v rámci svých distribučních sítí . energie: ▪ Napětí lokální parametr distributoři ▪ Flikr lokální parametr distributoři ▪ THD lokální parametr distributoři ▪ Útlum signálu HDO lokální parametr distributoři ▪ Frekvence globální parametr ČEPS Distributoři musí zajistit kvalitu el