Elektromobilita z pohledu energetiky

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190276 Infodny SCHRACK Technik

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Tomáš Chmelík Manažer útvaru čisté technologie ČEZ, a. s.

Strana 14 z 20

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
elektromobily Nissan Leaf, některé specifikace BMWi3 apod.PODMÍNKY OVLIVŇUJÍCÍ MOŽNOSTI DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ ▪ Většina rodinných domů jistič 3x25A; většina bytů jistič 1x25A ▪ tohoto důvodu nelze domácnostech plně využít interní dobíječky 1x32A, kterými jsou vybaveny např. ▪ pohledu rodinných domů jako optimální nabízí dobíjení 3x16A vyhovuje pohledu selektivity jištění odběrného místa rychlosti dobíjení elektromobilu ▪ případě žádosti vyšší jistič musí zákazník provést úpravu rozvaděče, doložit revize, zaplatit poplatek připojení vyššího příkonu měsíčně platit vyšší náklady připojení neočekáváme velikou motivaci zákazníků zvyšovat hodnotu jističů domácnostech kvůli pořízení elektromobilu 13