Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 96 z 228Poznámky redaktora
Svorkovnica pre hlavné stúpacie vedenie TYP HSV 35, 35, HSV SVK 35 Svorkovnicu HSV dodávame štvorpólovom prevede- ní svorkovnicu jednopólovom prevedení. dolný kubín .v1. Typ HSV svorkovnica HSV krytom transpa- rentného plastu možnosťou plombovania, otvormi pre možnosť merania pomocou meracích hrotov krytím IP 20 pripojení všetkých vodičov svoriek. Svietidlová spojka TYP 6110-06, 6111-06, 6112-06 Svietidlová spojka používa pre pripojovanie elektric- kých osvetľovacích telesách. určené domáce použitie pod- ľa 60998-2-1, ktorej uvedené krútiace momenty pre skrutkové svorky. Typ HSV svorkovnica HSV krytom transpa- rentného plastu možnosťou plombovania otvormi pre možnosť merania pomocou meracích hrotov krytím IP 20 pripojení všetkých vodičov svoriek. púzdre jeden (dva) upevňovacie otvory 3,5 mm. Svietidlová svorkovnica TYP 6311-06, 6311-07 Svietidlová svorkovnica určené pripojenie sve- telnom rozvode. telese sú dva otvory pre upevňovacie skrutky. Staveb- nicovým zložením svorkovnice HSV svorkovnice 35 je možné zostaviť päťpólovú zostavu pre použitie päťpó- lovej inštalačnej sústave TN-S. Každý mostík obsahuje jednu priechodnú príložkovú svorku pre pripojenie hlavného vodiča bez jeho prerušenia a štyri zdierkové svorky pre pripojenie odbočných vodičov. Svorkovnicu možné zaistiť proti vytiahnutiu posunutiu plastovým bajoneto- vým uzáverom. púzdre keramickej hmoty sú vložené profilových otvoroch 1-3 zdierkové svorky. telese svorkovnice prinitované svor- kové mostíky materiálu povrchovo upravené. Počet zdier- kových svoriek odpovedá počtu pólov.3 Svornice svorkovnice Všeobecné informácie - svorkovnice Prístrojové stúpacie svorkovnice Naše prístrojové stúpacie svorkovnice vyrábané z rôznych materiálov tak, aby zaručili spoľahlivú funkciu vo všetkých podmienkach: Termoplastový materiál º trvalou tepelnou odolnosťou 100°C º pre pracovné prostredie –25°C 40°C º krátkodobou odolnosťou 140°C º odolnosťou voči žeravému drôtu 850°C Termosetový materiál Keramický materiál º trvalou tepelnou odolnosťou 110°C º krátkodobou odolnosťou 140°C Materiál svoriek º materiál º materiál galvanicky upravený Prístrojové svorkovnice Prístrojová svorkovnica TYP 6336 xy 12 pólová Hlavný rozsah použitia priemyselných rozvodoch podľa 60947-7-1. púzdre keramickej hmoty vložené v profilových otvoroch (3) zdierkové svorky. Keramické svorkovnice Prístrojové keramické svorkovnice majú široké použitie v oblasti pripojovania elektrických prístrojov zariadeniach s vyššou pracovnou teplotou (do 110°C, krátkodobo do 140°C). Všetky typy skladajú základného telesa z termoplastu prípade 6320–45 lisovaného termosetu), ktorý nesie príslušné svorkové mostíky tvarom písmena H. Svorkovnice pre hlavné stúpacie vedenia Používajú pre pripojenie odbočiek hlavné stúpa- cie vedenia. Základná doska umožňuje upevnenie svorkovnice na podložku pomocou skrutiek alebo pružným nasunutím na tvarovanú nosnú lištu DIN 35. Konštrukcia základnej dosky umožňuje upevnenie svorkovnice podložku pomocou skrutiek alebo pružným nasunutím tvarovanú nosnú lištu DIN 35. TYPY 6313-14 MP, 6314-14 MP, 6353-30, 6354-30 Prístrojová keramická svorkovnica vyrába pó- lovom prevedení. Stavebnicovým zložením svorkovnice HSV je možné zostaviť päťpólovú zostavu pre použitie päťpólovej inštalačnej sústave TN-S. Pri použití ako piateho pólu nutné na HSV preznačiť označenie „PEN“ „N“ pól SV označiť ako „PE“. Typ SVK svorkovnica krytom transparent- ného plastu možnosťou plombovania, otvorom pre mož- nosť merania pomocou meracích hrotov krytím IP20 po pripojení všetkých vodičov svoriek. Svorkovnica pre hlavné stúpacie vedenie TYP HSV 95, 95, HSV SVK 95 Svorkovnicu HSV dodávame štvorpólovom prevedení svorkovnicu jednopólovom prevede- ní. Po- čet zdierkových svoriek odpovedá počtu pólov