Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 85 z 228Poznámky redaktora
Pri použití ohybných vodi- čov nutné použiť vodičovú koncovku. Pri ich použití pre zaistenie bezpečnej vzdiale- nosti nutné oddelenie svorníc rôznej polarity, resp. Pre toto použitie určená farba nástavbovej svornice modrá. Medzi spojkami rôznej polarity, resp. cievku, relé pod. Svornice RSP možné upevniť nosné lišty 15, TS 35. Označovacie štítky sa vkladajú stredu hornej časti svornice. Pre toto použitie určená farba nástavbovej svornice prírodná. rôznych pólov potrebné ponechať vzdialenosť šírke jed- nej svornice.3 Svornice svorkovnice Všeobecné informácie - svornice Radová svornica bezskrutkovou svorkou RSB Ak čas vašim nepriateľom spoľahnite svornicu RSB, ktorá namiesto skrutkovej svorky použité kontakt- né pero. Táto poistka vkladá výklopného nosiča medzi vodivé kontakty. Dodáva zároveň príslušnými ná- stavcami skrutkami. Pri pripojovaní alebo odpojovaní vodičov prítlak kontaktného pera uvoľní skrutkovačom buď jeho klopením v naznačenom smere alebo pootočením. Krytie IP 00. dolný kubín . Nedôjde teda galvanickému oddeleniu obvodu. Radová svornica RSM Ak hľadáte riešenie pre malé priestory ponúkame vám svornicu RSM, ktorá zabezpečuje plnú funkcionalitu va- riabilitu ako svornice 2,5 ale podstatne menšími rozmermi určená lištu 15. Pre pripájanie vodiča PEN možné využiť len svornicu RSN (pre pripojovacie prierezy mm2 a vyš- šie). Radová svornica pre ochranný vodič RSN Používa podľa 60 947-7-1, 60998-2-1 pre prívodný vývodný vodič alebo podľa 60947-7- 2 pre ochranný vodič PE, PEN, využitím 35, ako zbernice pre vzájomné prepájanie svorníc. V päťvodičovej sústave vám svornica umožní samostatné vedenie vodiča prepojením nosnú lištu vodiča N izolovane lišty vodiča PE. pólov alebo sústav vzdialenosť dĺžky mostíka. Oceľová lišta galvanicky pozinkovaná pasivovaná chromátom môže byť použitá iba pre funkciu PE. Púzdro skrutky mosadze. Pri jednosmernom napätí nutné do- držať polaritu kladného pólu, vyznačeného svornici. Spojovací mostík pevný Používa pre trvalé prepojenie susedných radových svorníc svorkovnici. Pri montáži (alebo demontáži) svornice lištu musia byť skrutky pripojovacích svoriek vyskrutkované.) Tento stav signalizovaný rozsvietením LED diódy. takom prípade musí byť použitá nosná lišta ma- teriálu. Radová svornica kombinovaná RSK Originálne SEZ riešenie umožňuje jednofázových roz- vodoch vedenie PEN fázového vodiča jednej šírke svor- nice. Svornice RSP led diódou nachádzajú uplatnenie ob- vodoch, kde pri prerušení poistky zostane obvod, ktorý na- pája LED diódu, uzavretý cez pripojenú záťaž (napr. Radové svornice poistkou RSP 4 Konštrukcia poistkových radových svornic umožňuje za- radiť obvodu istiaci prvok trubičkovú tavnú poistku. Spojovací mostík rozpojiteľný Používa pre rozpojiteľné prepojenie susedných rado- vých svorníc. Radová svornica RSDPS Tradičné, obľúbené riešenie pre elektrické rozvody. Poistkové svornice možné zaradiť obvodu strie- davým tiež jednosmerným napätím.81 K3 v1. Ak preruší tento obvod zároveň pri prerušení poistky, nebude dióda svietiť. Dodáva zároveň príslušnými nástavcami a skrutkami