Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 85 z 228Poznámky redaktora
Oceľová lišta galvanicky pozinkovaná pasivovaná chromátom môže byť použitá iba pre funkciu PE. Pri montáži (alebo demontáži) svornice lištu musia byť skrutky pripojovacích svoriek vyskrutkované. dolný kubín . Spojovací mostík rozpojiteľný Používa pre rozpojiteľné prepojenie susedných rado- vých svorníc. Pre pripájanie vodiča PEN možné využiť len svornicu RSN (pre pripojovacie prierezy mm2 a vyš- šie). Radová svornica RSDPS Tradičné, obľúbené riešenie pre elektrické rozvody. Spojovací mostík pevný Používa pre trvalé prepojenie susedných radových svorníc svorkovnici. Pri jednosmernom napätí nutné do- držať polaritu kladného pólu, vyznačeného svornici. V päťvodičovej sústave vám svornica umožní samostatné vedenie vodiča prepojením nosnú lištu vodiča N izolovane lišty vodiča PE. cievku, relé pod. Krytie IP 00. Poistkové svornice možné zaradiť obvodu strie- davým tiež jednosmerným napätím. Pre toto použitie určená farba nástavbovej svornice modrá. pólov alebo sústav vzdialenosť dĺžky mostíka. takom prípade musí byť použitá nosná lišta ma- teriálu.81 K3 v1. Radová svornica pre ochranný vodič RSN Používa podľa 60 947-7-1, 60998-2-1 pre prívodný vývodný vodič alebo podľa 60947-7- 2 pre ochranný vodič PE, PEN, využitím 35, ako zbernice pre vzájomné prepájanie svorníc. Svornice RSP led diódou nachádzajú uplatnenie ob- vodoch, kde pri prerušení poistky zostane obvod, ktorý na- pája LED diódu, uzavretý cez pripojenú záťaž (napr. Pri použití ohybných vodi- čov nutné použiť vodičovú koncovku. Púzdro skrutky mosadze. Označovacie štítky sa vkladajú stredu hornej časti svornice. Svornice RSP možné upevniť nosné lišty 15, TS 35. Pre toto použitie určená farba nástavbovej svornice prírodná. Pri pripojovaní alebo odpojovaní vodičov prítlak kontaktného pera uvoľní skrutkovačom buď jeho klopením v naznačenom smere alebo pootočením.3 Svornice svorkovnice Všeobecné informácie - svornice Radová svornica bezskrutkovou svorkou RSB Ak čas vašim nepriateľom spoľahnite svornicu RSB, ktorá namiesto skrutkovej svorky použité kontakt- né pero. Radové svornice poistkou RSP 4 Konštrukcia poistkových radových svornic umožňuje za- radiť obvodu istiaci prvok trubičkovú tavnú poistku. Pri ich použití pre zaistenie bezpečnej vzdiale- nosti nutné oddelenie svorníc rôznej polarity, resp. Radová svornica kombinovaná RSK Originálne SEZ riešenie umožňuje jednofázových roz- vodoch vedenie PEN fázového vodiča jednej šírke svor- nice. Dodáva zároveň príslušnými ná- stavcami skrutkami. Dodáva zároveň príslušnými nástavcami a skrutkami. Ak preruší tento obvod zároveň pri prerušení poistky, nebude dióda svietiť. Táto poistka vkladá výklopného nosiča medzi vodivé kontakty.) Tento stav signalizovaný rozsvietením LED diódy. Radová svornica RSM Ak hľadáte riešenie pre malé priestory ponúkame vám svornicu RSM, ktorá zabezpečuje plnú funkcionalitu va- riabilitu ako svornice 2,5 ale podstatne menšími rozmermi určená lištu 15. Medzi spojkami rôznej polarity, resp. Nedôjde teda galvanickému oddeleniu obvodu. rôznych pólov potrebné ponechať vzdialenosť šírke jed- nej svornice