Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 5 z 228Poznámky redaktora
2 Priemyselné zásuvky vidlice K1 VŠeobecné inFormácie SpoJovacie zásuvky Nástenné zásuvky Vstaviteľné zásuvky Ostatné zásuvky Vidlice Nástenné prívodky Vstaviteľné prívodky Adaptéry, viečka, diely Rozmery produktov 2-5 6 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-28 dolný kubín PRIEMYSELNÉ ZÁSUVKY A VIDLICE .1 K1 v1