Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 219 z 228Poznámky redaktora
2 P2 Trojfázové, Imax. Prívod vývod možno realizovať vodičmi Cu, prierezu mm2 .1 P1 Trojfázové, Imax. pre oblasti SSE, ZSE, VSD RE 1. elektrického ohrievača vody.3 Trojfázové, Imax. pre oblasť ZSE možnosťou ovládania jedného elektrického obvodu, napr.3 Imax. Na želanie zákazníka možné dodať ich ističmi príslušnými ovládacími relé. V elektromerových rozvádzačoch 2.3.x dolný kubín .215 K9 v1. Prívod vývod možno realizovať vodičmi Cu, prierezu mm2 . RE 2.2 Trojfázové, Imax. pre oblasť VSD možnosťou ovládania dvoch elektrických obvodov, napr.2 P1 Trojfázové, Imax. RE 2. pre oblasť ZSE možnosťou ovládania dvoch el. RE 2. 265 250 270 570 400 250 270 570 Elektromerové rozvádzače JEDNOTARIFNÉ MERANIE DVOJTARIFNÉ MERANIE Foto len ilustračné, elektromerové rozvádzače dodávajú bez ističov.3. elektrického ohrievača vody vykurovania.1, 1.3.x RE 1. vnútorné prepojenia urobené vodičom mm2 . elektrického ohrievača vody vykurovania. pre oblasť SSE dvoma relé pre ovládanie, napr.1 P2 Trojfázové, Imax. TYPOVÉ OZNAČENIE ŠPECIFIKÁCIA RE 2. pre oblasť VSD možnosťou ovládania jedného elektrického obvodu, napr. obvodov, napr.3. elektrického ohrievača vody. pre oblasť SSE jedným relé pre ovládanie, napr.3 Imax. RE 2.3. elektrického ohrievača vody.3. RE 2.0 Nástenné zapustené rozvádzače TYPOVÉ OZNAČENIE ŠPECIFIKÁCIA RE 1. vnútorné prepojenia urobené vodičom mm2 . pre oblasti SSE, ZSE, VSD V elektromerových rozvádzačoch 1. RE 2. elektrického ohrievača vody vykurovania.1 Jednofázové, Imax.3.1 Trojfázové, Imax