Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 197 z 228Poznámky redaktora
II. d. 112 29 1 Al BP16 1 KP16 1 0,65 UEr 10G 22/14 UEt 10G 22/14 3 4 2 1 4 d. 112 32 1 Al BP16 1 KP16 1 0,65 UEr 10G 22/10 UEt 10G 22/10 3 4 2 1 4 d. d. Rozmerový náčrtok UEt10G. III. 112 29 1 Al BP16 1 KP16 1 0,65 UEr 10G 22/8 UEt 10G 22/8 3 4 2 1 3 II. 53 26 11 16 7 18±1 10 Maznička Kovové koncové spínače série UEx 10G Rozmerový náčrtok UEr10G.0 Koncové spínače Elektrické údaje Menovité pracovné napätie 500V~, 220V= Menovitý pracovný prúd podľa kategórie použitia Ie/AC-15 (podľa 60947-5-1) 242V~ 2,5A Ie/DC-13 (podľa 60947-5-1) 36V= 25A Menovité izolačné napätie (podľa 60947-1) 500V~ Menovité impulzné výdržné napätie Uimp 2,5kV Dohodnutý tepelný prúd voľnom priestore Ith 25A Stupeň znečistenia 3 Ochrana proti skratu Ue<500V~ poistky typu (gl) 25A Podmienený skratový prúd 1000A Mechanická životnosť 000 000 cyklov Elektrická životnosť (podľa 60947-5-1) pri zaťažení 500V~, 10A, cos=0,8 pri hustote spínania 900 hod. 4 d. 3 I. l. d. 2 mm v. Rozmery (mm) Dĺžka narážkového čapu Veľkosť a materiál skrine Osadenie Hmotnosť (kg) Miera A pre UEr10G, UEt10G Miera C pre UEr10G, UEt10G Miera B pre UEr10G Miera D pre UEt10G upchávk. d dobeh I. 3 l. d. vývodka [ks] zátka [ks] UEr 10G 22/3 UEt 10G 22/3 3 4 2 1 4 d. 2 mm v. v. 2 mm v. 2 mm v. v. II. v. 3 l. 3 l. životnosť asi 500 000 zdvihov Tabuľka Spínacie diagramy rozmery koncových spínačov UEx10G Typ Schéma spínania v voľný beh zap. 90 64 14 r7 D 16 P max. 112 29 1 Al BP16 1 KP16 1 0,65 Zátka Tesniaca zátka 22 20 45,5 A 6 7 8 C B max. l. zdvih vyp. l. l.193 K6 v1. spin. v. dolný kubín dolný kubín