Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 167 z 228Poznámky redaktora
5 23-24 KSBP5H19 -X21 2.7 7.4 7.9 mm 1.1 8.7 13-14 KSBP5H3x -X12 4.0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 2.9 mm 1.9 mm KSBP5H14 -W20 2.9 mm 2.4 8.0 mm 4.5 0 11-12 21-22 17.9 mm 1.0 0 21-22 13-14 10.1 KSBP5H14 -Y11 1.6 0 31-32 13-14 17.9 0 11-12 21-22 17.5 KSBP5H19 -W02 2.8 5.3 0 11-12 21-22 10.3 KSBP5H3x -X11 7.9 mm 2.0 mm 3.3 2.0 mm 7.8 0 21-22 13-14 21-22 13-14 5.6 12.4 0 21-22 13-14 17.9 2.163 K6 v1.4 KSBP5H19 -Z11 3.5 0 21-22 31-32 17.8 KSBP5H3x -Z11 4.5 0 31-32 13-14 5.3 0 13-14 23-24 10.9 9.3 0 21-22 31-32 10.9 mm 2.0 KSBP5H14 -Z11 1.0 3.3 0 13-14 23-24 5.8 11.5 mm 5.6 13-14 KSBP5H14 -X12 1.7 23-24 KSBP5H3x -X21 3.4 KSBP5H19 -Z02 2.5 mm 31-32 KSBP5H19 -W03 3.5 mm 2.8 KSBP5H3x -Z02 3.1 6.4 4.8 5.4 0 11-12 21-22 5.5 13-14 KSBP5H19 -X12 2.2 3.6 23-24 KSBP5H14 -X21 0.4 0 31-32 13-14 10.5 mm 2.9 5.1 0 11-12 21-22 11-12 21-22 17.9 0 21-22 13-14 5.5 mm 33-34 KSBP5H19 -W30 H31 nylónové koliesko H32 nerezové koliesko H33 oceľové ložisko 41 15,5 37 104 60 40,5 ø10 41 15,5 50 115,5 60 40,5 ø12 ø10 5 41 15,5 6 54 121 60 40,5 ø22 Plastové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač kovovým čapom a prachotesnou manžetou KSBP5H14-y Koncový spínač kovovou kladkou a prachotesnou manžetou KSBP5H19-y Koncový spínač pákou kladkou Ø22 KSBP5H3x-y dolný kubín .5 mm 5.0 mm 33-34 KSBP5H3x -W30 4.0 mm 7.0 0 21-22 13-14 10.0 mm 31-32 KSBP5H3x -W03 4.9 2.9 mm 33-34 KSBP5H14 -W30 6.5 mm KSBP5H19 -W20 4.1 2.4 0 21-22 31-32 5.0 mm 6.8 5.3 0 21-22 13-14 21-22 13-14 17.0 0 13-14 23-24 5.4 KSBP5H19 -X11 5.0 0 21-22 13-14 5.3 0 11-12 21-22 11-12 21-22 10.8 0 13-14 23-24 17.0 mm 3.7 0 11-12 21-22 10.0 KSBP5H14 -Z02 0.5 0 21-22 13-14 21-22 13-14 10.5 mm 4.0 mm KSBP5H3x -W02 4.9 mm KSBP5H14 -W02 1.8 KSBP5H19 -Y11 2.0 7.1 KSBP5H14 -X11 2.6 7.6 0 11-12 21-22 11-12 21-22 5.1 0 21-22 13-14 17.0 2.0 mm KSBP5H3x -W20 6.5 mm 2.6 0 13-14 23-24 10.7 7.9 mm 31-32 KSBP5H14 -W03 1.6 11.0 0 13-14 23-24 17.4 KSBP5H3x -Y11 4.7 0 11-12 21-22 5