Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 166 z 228Poznámky redaktora
5 13-14 KSBP5H13 -X12 2.9 KSBP5H12 -W02 1.9 mm KSBP5H11 -W20 2.9 2.0 2.8 0 21-22 13-14 21-22 13-14 5.1 2.4 0 21-22 31-32 5.1 2.0 0 21-22 13-14 5.5 mm 33-34 KSBP5H13 -W30 2.8 KSBP5H13 -Y11 2.3 0 11-12 21-22 10.9 mm 2.6 13-14 KSBP5H12 -X12 1.9 5.4 0 21-22 31-32 5.4 4.5 mm 5.9 mm 33-34 KSBP5H11 -W30 4.9 mm 2.1 8.0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 2.8 5.8 5.9 mm 2.4 KSBP5H13 -Z02 2.9 2.1 KSBP5H12 -Y11 1.5 mm 2.6 7.9 mm 2.7 0 11-12 21-22 10.6 13-14 KSBP5H11 -X12 1.6 23-24 KSBP5H11 -X21 0.3 0 13-14 23-24 5.0 KSBP5H12 -Z02 0.5 mm 31-32 KSBP5H13 -W03 3.3 0 13-14 23-24 10.8 0 21-22 13-14 21-22 13-14 5.9 2.0 KSBP5H11 -Z11 1.6 0 11-12 21-22 11-12 21-22 5.9 0 21-22 13-14 5.0 3.8 5.9 mm 31-32 KSBP5H12 -W03 1.9 mm 1.2 3.3 0 11-12 21-22 11-12 21-22 10.0 KSBP5H11 -Z02 0.1 KSBP5H11 -X11 2.4 7.0 0 21-22 13-14 5.9 2.9 mm 1.5 mm 4.0 3.5 0 31-32 13-14 5.9 mm 1.0 0 13-14 23-24 5.7 0 11-12 21-22 5.0 0 21-22 13-14 10.9 mm 33-34 KSBP5H12 -W30 41 104 60 37 40,5 ø10 15,5 41 105,5 60 38,5 40,5 ø10 15,5 41 117 60 50 40,5 ø12 15,5 Plastové spínače šírka mm Koncový spínač čapom KSBP5H11-y Koncový spínač guličkovým čapom KSBP5H12-y Koncový spínač kovovou kladkou KSBP5H13-y Nútené rozopnutie dolný kubín .9 mm 31-32 KSBP5H11 -W03 1.0 0 21-22 13-14 10.5 0 31-32 13-14 5.0 0 13-14 23-24 5.5 mm 2.3 0 13-14 23-24 5.5 mm 5.6 23-24 KSBP5H12 -X21 0.5 mm 2.1 6.4 KSBP5H13 -Z11 3.1 KSBP5H12 -X11 2.5 0 21-22 13-14 21-22 13-14 10.2 3.4 0 11-12 21-22 5.0 2.162 v1.9 mm 1.9 mm 1.6 0 11-12 21-22 11-12 21-22 5.6 0 13-14 23-24 10.7 0 11-12 21-22 5.9 mm 2.9 0 21-22 13-14 5.1 KSBP5H11 -Y11 1.3 2.4 4.4 KSBP5H13 -X11 5.9 KSBP5H12 -W20 2.5 mm KSBP5H13 -W20 4.9 mm 2.5 23-24 KSBP5H13 -X21 2.0 KSBP5H12 -Z11 1.9 mm 1.3 2.3 0 21-22 31-32 10.4 0 31-32 13-14 10.4 0 11-12 21-22 5.5 mm KSBP5H13 -W02 2.9 mm KSBP5H11 -W02 1