Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 128 z 228Poznámky redaktora
00 10006701. otvor Uťahovací moment Mk/Nm Odolnosť proti nárazu (J) TV-M12/02 resp.00 10005514.00 40,5 4 TV-M50/02 resp. Materiál samozhášavý, odolný proti šíreniu plameňa 30 sec. ÷36 ÷36 M50x1,5 10006698.00 10006699.00 150 37,5 25,5 7,5 2 TVM-M32/02 ÷20 ÷20 M32x1,5 10007059.00 150 37,5 25,5 7,5 2 TVM-M32/02 ÷20 ÷20 M32x1,5 10007059.00 16,5 3,75 2 TV-M20/02 resp.00 10006699. ÷36 ÷36 M50x1,5 10006698.00 10005512.00 10006701. ÷26 ÷26 M40x1,5 10005526.00 250 26,5 20,5 2 TVM-M25/02 ÷16 ÷16 M25x1,5 10007058.00 150 37,5 25,5 7,5 2 TV-M32/02 resp. M16x1,5 10006696.00 100 32,5 4 TVM-M40/02 ÷26 ÷26 M40x1,5 10007060.124 v1.00 100 32,5 4 TV-M40/02 resp. ÷26 ÷26 M40x1,5 10005526.00 10005522.00 40,5.00 10005522. ÷12 ÷12 M20x1,5 10005511.00 100 32,5 4 TV-M40/02 resp. ÷45 M63x1,5 10006700. ÷16 ÷16 M25x1,5 10005514. spona Typ A Tesniaci rozsah mm Montážny kľÚč Závit ObJednávacie čísla sivá (02) čierna (05) Balenie (ks) Rozmery (mm) L Lmin Lmax ØD Mont. IP bez podložky IP tesniacou podložkou (IP testované trvalé ponorenie hĺbky m) dolný kubín Typ Zaistenie kábla Tesniaci rozsah mm Odľahč.00 16,5 12,5 2,5 1 TV-M16/02 resp. ÷20 ÷20 M32x1,5 10005521.00 10006695.00 63,5 7 TVM-M20/02 ÷12 ÷12 M20x1,5 10007057.00 10006697.00 250 26,5 20,5 2 TV-M25/02 resp.00 100 32,5 4 TVM-M40/02 ÷26 ÷26 M40x1,5 10007060.00 10005512.00 10005514.00 250 26,5 20,5 2 TVM-M25/02 ÷16 ÷16 M25x1,5 10007058. ÷16 ÷16 M25x1,5 10005514.00 10005526. ÷20 ÷20 M32x1,5 10005521.00 10005526.00 40,5 4 TV-M50/02 resp. M16x1,5 10006696.00 10006695. otvor Uťahovací moment Mk/Nm Odolnosť proti nárazu (J) TV-M12/02 resp. spona Typ A Tesniaci rozsah mm Montážny kľÚč Závit ObJednávacie čísla sivá (02) čierna (05) Balenie (ks) Rozmery (mm) L Lmin Lmax ØD Mont.00 16,5 3,75 2 TV-M20/02 resp. M12x1,5 10006694.00 50,5 7 TV-M63/02 resp. ÷45 M63x1,5 10006700.00 250 26,5 20,5 2 TV-M25/02 resp.00 63,5 7 TVM-M20/02 ÷12 ÷12 M20x1,5 10007057.00 50,5 7 TV-M63/02 resp.3 Inštalačné škatule vývodky Typ Zaistenie kábla Tesniaci rozsah mm Odľahč. M12x1,5 10006694.00 150 37,5 25,5 7,5 2 TV-M32/02 resp.00 40,5 4 1 48 M 63 M50 M40 M32 M25 M20 36 M 29 M 21 PG 16 PG 13 PG 11 PG 11 PG 9 PG 7 PG 7 1 48 Polyamid Vyhovuje STN 62444 30 sec.00 16,5 12,5 2,5 1 TV-M16/02 resp. L L øD min max øD L L min max TV-M12/x, TV-M16/x, TV-M20/x, TV-M25/x TV-M32/x, TV-M40/x, TV-M50/x, TV-M63/x TVM-M20/x TVM-M25/x TVM-M32/x, TVM-M40/x Po dohode možné dodať aj: TVM-M12/x, TVM-M16/x, TVM-M50/x, TVM-M63/x Tesniace vývodky X =02 (sivá), (čierna) Tesniace vývodky metrickým závitom Použitie vývodiek pre káble priemerom: Bez upevňovacej matice S maticou VÝVODKY METRICKÉ VÝVODKY METRICKÉ MATICOU Prevádzková teplota: -20°C +80°C. ÷12 ÷12 M20x1,5 10005511.00 10006697