Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 127 z 228Poznámky redaktora
÷13, ÷19 10003000.00 15,5 37,5 7,5 TVM 36/02 resp.00 300 12,5 28,5 20,9 3,75 TVM 16/02 resp.00 450 17,5 23,5 19,1 3,75 TV 13/02 resp.123 K4 v1. ÷12 13,5 10002886. otvor Uťahovací moment Mk/Nm TV 7/02 3,5 10003688.00 10002889.00 100 7,5 15,5 2,5 TVM 9/02 resp.00 10003546. ÷13, ÷19 10003002. ÷19, ÷25 10003545.00 250 36,5 7,5 TV 29/02 ÷19, ÷25 10003543.00 10002932.00 10003685.00 10003003.00 10003001.00 10002887.00 15,5 37,5 7,5 TV 36/02 ÷24, 10003549.00 300 12,5 28,5 20,9 3,75 TV 16/02 resp. ÷12, ÷16 10002928. Tesniace vývodky dolný kubín .00 14,5 15,7 3,75 TVM 11/02 resp.00 250 36,5 7,5 TVM 29/02 resp. Tesnenie kábla (TVM) 16, 21, skladá dvoch elastických tenkostenných kruhovo-sústredených tesniacich trubkových manžiet naspodu vzájomne prepojených tenkou membránou, ktorá umožňuje tieto dve tesnenia narezaním oddeliť prispôsobiť tak tesniaci rozsah celej vývodky priemeru použitého kábla odstránením menšej vnútornej manžety. ÷12, ÷16 10002931. Polyamid L L L L min, max min, max L L L L min, max min, max TV 7/x, 9/x, 11/x, 13/x TV 16/x, 21/x, 29/x, 36/x TVM 7/x, TVM 9/x, TVM 11/x, TVM 13/x, TVM 16/x, TVM 21/x, TVM 29/x, TVM 36/x IP bez podložky IP tesniacou podložkou X =02 (sivá), (čierna) Tesniace vývodky závitom Bez upevňovacej matice S upevňovacou maticou VÝVODKY ZÁVITOM VÝVODKY ZÁVITOM MATICOU Prevádzková teplota: -20°C +80°C. 3,5 10003684. TVM 16/02 hodnoty tesniaceho rozsahu ÷12, ÷16). ÷12 13,5 10002888.00 10003691.00 14,5 15,7 3,75 TV 11/02 5,5 10003010. Tesniace rozsahy dotknutých vývodiek uvádzané tabuľke dvoch vymedzovacích hodnotách (napr.00 450 17,5 23,5 19,1 3,75 TVM 13/02 resp. ÷24, 10003551.00 10003552. 5,5 10003006.00 47,5 7,5 TVM 7/02 resp.00 250 13,5 5 TVM 21/02 resp.00 10003007.00 100 7,5 15,5 2,5 TV 9/02 8,5 10003692.00 250 13,5 5 TV 21/02 resp.3 Inštalačné škatule vývodky Typ Tesniaci rozsah mm Montážny kľÚč Závit ObJednávacie čísla sivá (02) čierna (05) Balenie (ks) Rozmery (mm) L Lmin Lmax Mont.00 47,5 7,5 Vyhovuje STN 0181 30 sec. 8,5 10003690.00 10002929