Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 117 z 228Poznámky redaktora
00 100 - 6484-10 skrutky 10003177.113 K4 v1. 6483-10 6483-11 (39 pre 6484-20,30) Viečka a lištové škatule dolný kubín .3 Inštalačné škatule vývodky Typ PrísluŠenstvo balení ObJed. Norma STN 60670-22 platí pre typ 6484-30. 60 84 9 84 60 82 82 8,5 12 60 30(39) 60 84 84 VIEČKO LIŠTOVÁ ŠKATUĽA 6484-01 6483-10 6483-11 6484-00 6484-10 6484-30 6484-20 400 V Inštalačné otvory Ø16, (18x13, 40x16,40x20). 30 sec.00 100 - 6484-20 viečko 684-01 10003178.00 40 Montáž povrch triedy E, A1 bez podložky Montáž povrch triedy F, F podložkou A1 F A1÷E B÷F A1 F Vyhovuje STN 60670-1 Vyhovuje STN 60670-1 STN 60670-22 bez podložky nutná podložka Imax ≤16 A Imax >16 A A1÷E B÷F 30 sec.00 40 6484-30 viečko 6484-01, svorkovnica 6303-13P1 10003179. číslo Balenie (ks) Krytie 6484-00 10003176