Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 116 z 228Poznámky redaktora
Typ 6482-11 obsahuje skrutky ø2,9x9,5 ø2,9x13 typ 6482-14 obsahuje skrutky ø2,9x9,5.3 Inštalačné škatule vývodky Typ PrísluŠenstvo balení ObJed. 30 sec.00 100 - 6482-11 viečko 6483-11 10000566. číslo Balenie (ks) Krytie 6480-10 10000565.00 40 Polyvinylchlorid Polyamid A1 A1 F F A1÷E A1÷E B÷F B÷F Vyhovuje STN 60670-1 STN 60670-22 bez podložky bez podložky nutná podložka nutná podložka Imax ≤16 A Imax ≤16 A Imax >16 A Imax >16 A Materiál samozhášavý, odolný proti šíreniu plameňa 30 sec. (pre 6482-11, 14) (24 pre 6481-1x) dolný kubín . číslo Balenie (ks) Krytie 6482-10 10001547. Vyhovuje STN 60670-1 STN 60670-22 60 15,5 82 82 164 27,5 15,5 60 82 Lištové škatule LIŠTOVÁ ŠKATUĽA LIŠTOVÁ ŠKATUĽA 6480-10 6482-10 6481-10 6482-11 6481-14 6482-14 400 V 400 V Inštalačné otvory Ø16.00 - 6482-14 viečko, svorkovnica 6303-13P1 10000564.00 40 6481-14 viečko, svorkovnica 6303-13P1 10000563. 30 sec.00 200 - 6481-10 viečko 6483-10 10004589.00 40 Typ PrísluŠenstvo balení ObJed. Inštalačné otvory Ø16.112 v1